در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 25 مهر 1396

تماس با ما :معاون أموزشی 041-32805080 و داخلی 217
تلفن مستقیم معاونت اداری و مالی :041-32810222و داخلی 220
تلفن مستقیم رئیس آموزشی041-32827871و داخلی 230
تلفن مستقیم رئیس امور فرهنگی و رفاه دانشجوئی :041-32827870 داخلی 214و 247
تلفن مستقیم خوابگاه داخل آموزشکده :041-32828111 وداخلی 228
تلفن مستقیم خوابگاه آرامش واقع در خیابان ارتش روبروی تالار معلم 041-35537520

لیست شماره تلفن های مرکز

 
نام واحد تلفن داخلی  تلفن مستقیم 
شماره تلفن ها  مرکز  32808999-32802438
دفتر ریاست  217 32805080
روابط عمومی  226  
حراست  243  
وب سایت  223  
     
امور مالی  220 32810222
حسابداری  244  
امور اداری  252  
امور فرهنگی 240  
نگهبانی  239-240  
دفترمعاونت اموزشی   218 32812118
دفتر اساتید    
رییس اموزش 230 32827871
کتابخانه 232  
 امور دانشجویی و رفاه 247-214 32827870
صنایع شیمیایی  237  
خوابگاه داخلی 228 32828111
خوابگاه آرامش   35537520 واقع در خیابان ارتش
بسیج دانشجویی 225  
فاکس آموزشکده   32809955
     
     
     

نظرات کاربران