در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1395

قابل توجه:
طی حکمی از طرف آقای دکتر شفیعی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر غلامرضا کیانی به سمت رئیس دانشگاه قنی تبریز منصوب نمودند، این انتخاب بایسته و شایسته را از طرف سرپرست ، اساتید ، دانشجویان ، همکاران به جناب دکتر تبریک گفته و امید واثق داریم به لطف خدا مایه برکت ، عزت ، افتخار ، پیشرف برای استان آدر بایجان شرقی حاصل خواهد داشت

نظرات کاربران