در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1395

اطلاعیه امور دانشجویان و آموزش :
آیئن نام آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته، ناپیوسته )مصوب 93/12/16 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی جهت اطلاع بارگذاری گردید با دانلود PDF آماده استفاده برای دانشجویا عزیز مهیا گریده است

نظرات کاربران