در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 25 مهر 1396

اطلاعیه مهم :
به اطلاع دانشجویان عزیر دوره های روزانه می رساند با توجه به اینکه اخذ مرخصی ترمی جزو ترم های مجاز شناخته می گردد لطفا طبق اطلاعیه الحاقی ساعی و کوشا باشید تعداد ترم های مجاز از حد قانونی سر ریز نگردد :
لذا دوره روزانه قبل و بعد ترم 931 ترم های پنجم و ششم مشمول تبدیل روزانه به دوره شبانه خواهد شد .

نظرات کاربران