در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 10 آذر 1400

معرفی اداره پژوهش

معرفی اداره پژوهش و فناوری دانشکده فنی الزهرا تبریز       

 

این اداره یکی از مهمترین بخشهای معاونت آموزشی و پژوهشی میباشد. مسئولیت گردهمایی نیروهای پژوهشی دانشکده اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی بر عهده این اداره است. این اداره با توجه به انگیزهای نیروهای پژوهشی و زمینه های فراهم شده توسط قوانین و مقررات آموزشی ، مالی و اداری ، فعالیت های پژوهشی را در قالب طرح های تحقیقاتی، پروژه های دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی و نظارت بر خدمات رسانی آزمایشگاههای پژوهشی دانشکده ها مورد حمایت قرار می دهد.

یکی دیگر از فعالیت های بسیار پویا و مهم در حوزه امور علمی و پژوهشی، راه اندازی همایشها، سمینارها و یک مجله داخلی از فعالیت های علمی و پژوهشی گروههای مختلف در جهت به روز رسانی علمی اساتید هیأت علمی و دانشجویان می باشد.

وظایف عمده این اداره را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

- مشخص نمودن طرح‌های تحقیقاتی و حمایت از آنها

- ارزیابی امتیازات و اعتبارات پژوهشی

- همکاری‌های علمی بین‌المللی

- برگزاری همایش‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های پژوهشی

- مجله علمی دانشکده

- آزمایشگاه‌های پژوهشی

نظرات کاربران