در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 10 آذر 1400

باطلاع کلیه دانشجویان محترم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می رساند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ نسبت به تکمیل فرم در سامانه زیر اقدام نمایند.بدیهی است بعلت محدودیت زمانی ، عواقب عدم تکمیل فرم به عهده خود دانشجو می باشد.

باطلاع کلیه دانشجویان محترم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می رساند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ نسبت به تکمیل فرم در سامانه زیر اقدام نمایند.بدیهی است بعلت محدودیت زمانی ، عواقب عدم تکمیل فرم به عهده خود دانشجو می باشد.
 

ورود اطلاعات از طریق دانشجویان:
۱- ورود به آدرس  http://khayerin.tvu.ac.ir/register.aspx
۲- ثبت شماره حساب بانک تجارت به نام شخص دانشجو الزامی است.
۳- استفاده از مرورگرهای Mozila Firefox و Google Chrome

با تشکر امور دانشجویی

نظرات کاربران