در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 10 آذر 1400

قابل توجه دانشجویان محترم

عزیزانی که درس کارآموزی را اخذ کرده اند ولی تا به حال در سامانه بهکاد اطلاعات خود را ثبت ننموده اند لطفا هر چه سریعتر به سامانه بهکاد مراجعه واطلاعات خود را تکمیل نمایند.

https://behkad.tvu.ac.ir

نظرات کاربران