در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 10 آذر 1400

مسابقه مقاله نویسی با موضوع« شرک از دیدگاه قرآن»

معاونت فرهنگی دانشجویی آموزشکده الزهرا (س) تبریز با همکاری کانون قرآن و عترت برگزار می کند:                                         

مسابقه مقاله نویسی با موضوع« شرک از دیدگاه قرآن»
▪️ویژه دانشجویان
▪️شیوه ارسال آثار: 
فایل wordمقاله را حداکثر در پنج صفحه، همراه با مشخصات فردی، شماره دانشجویی و شماره تماس به ایمیل زیر ارسال نمایید. 
▪️مهلت ارسال آثار: 
۲٠آذر ۱۴٠٠
▪️از سه مقاله برتر تقدیر به عمل آمده و در مجله الکترونیکی آموزشکده منتشر خواهد شد. 
▪️توجه داشته باشید تنها منبع قابل استناد در این مسابقه آیات قرآن می باشد. 
▪️ایمیل ارسال آثار: 
dean-001@tvu.ac.ir

نظرات کاربران